Produkter Tjenester Meny
VB Rørlegger med servicebil i bakgrunnen

Medarbeidere i VB Funksjonell VVS

Medarbeidere

Bjørn Stensli

Daglig leder

bjorn.stensli@funksjonell-vvs.no
Mobil: 91690293

Martin Andresen

Christopher Hvattum

Rørlegger/Administrasjon Hjelpemiddelprodukter

Mobil: 95108901

Truls Linnerud

Tømrer/Baderom

Mobil: 91872763

Stig Svenningsen

Tømrer/Baderom

Mobil: 90869386

Kim Tryver Leiren

Tømrer/Baderom

Mobil: 47640091

Mustafa Roshan

Rørlegger

Mobil: 90715106

Marcus Mann Broen

Rørlegger

Mobil: 90715106

Aleksander Engelbrecht

Rørlegger/Hjelpemiddelprodukter

Mobil: 90066716

Mika Mantyla

Rørlegger/Hjelpemiddelprodukter

Mobil: 48896946

Jørgen Mathias Lervik

Rørlegger/Hjelpemiddelprodukter

Mobil: 48140095

Rimas Urbikas

Flislegger/Baderom

Mobil: 92538798